3 základné kroky, ktoré musíte urobiť, kým sa na svoje deti nahneváte

Často ľutujeme reakcie motivované nutkaním „učiť naše dieťa lekciu“ alebo ktoré pochádzajú z momentov emocionálnej intenzity....

3 veci, ktoré by ste mali urobiť v okamihu, keď vás zaplaví hnev

Čo môžeme urobiť v týchto bezprostredných prípadoch, keď sa cítime spustení?...

6 tipov, ako sa vysporiadať so svojím hnevom

Tu je niekoľko užitočných zásad, ktoré si osvojiť, ktoré môžu zmeniť spôsob, akým sa vyrovnávame so svojím hnevom....

Akceptovanie nášho hnevu počas pandémie

Keď popierame svoj hnev, popierame to, čo má pre nás význam. Pochopenie rozdielu medzi pociťovaním hnevu a konaním podľa neho je životne dôležité....

VIDEO: Povaha hnevu

Donald Meichenbaum, Ph.D. je zakladateľom modifikácie kognitívneho správania a bol zvolený za jedného z 10 najvplyvnejších psychoterapeutov storočia. Ako klinik a výskumník má tr...